Thermal - Fire Guard

Thermal Fire GuardThermal Fire Guard je systém určený na prevenciu proti požiarom. Je založený na kombinácii termovíznych kamier a inteligentného softvéru, ktorý dokáže rýchlo rozpoznať horúce miesta a nežiaduce teplotné zmeny sledovaných objektov (prekročenie teplotných limitov, prudké stúpanie teploty).

Schéma fungovania systému Thermal Fire Guard

Systém, ktorý predvída hroziace nebezpečenstvo

Jednou zo silných stránok systému Thermal Fire Guard je jeho schopnosť predvídať hroziace nebezpečenstvo. Inteligentný softvér dokáže rozpoznať nebezpečenstvo (stúpanie teploty) už v jeho počiatočnej fáze, keď teplota sledovaného objektu začne prechádzať zo stabilného stavu do nestabilného. Systém rozpozná takúto situáciu obvykle oveľa skôr, ako dôjde ku skutočne nebezpečnej situácii s reálnou hrozbou vzniku požiaru. V takomto prípade systém vyšle tzv. “technický alarm” a umožní tak operátorovi v predstihu vykonať preventívne opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva.

Graf detekcie požiaru

Popis systému

Režim sledovania (monitorovanie v reálnom čase)

Sledovaný objekt je nepretržite monitorovaný termovíznymi kamerami, ktoré poskytujú živé video a zároveň merajú teplotu objektu. Video-stream vrátane nameraných teplotných dát sú plynule prenášané z termovíznych kamier do centrálneho riadiaceho systému, kde sú v reálnom čase spracované a vyhodnotené.

Ak systém Thermal Fire Guard detekuje nežiaduce teplotné zmeny sledovaného objektu (prekročenie nastavenej teploty, akcelerácia teploty), automaticky upozorní operátora alebo nadradený riadiaci systém. Výhodou je, že operátor si môže vzniknutú situáciu okamžite verifikovať sledovaním obrazu z termovíznych kamier.

termovízny obrázok s detekciou ohňatermovízny obrázok s detekciou ohňatermovízny obrázok s detekciou požiaru

Režim zobrazenia (video v reálnom čase)

Systém poskytuje a zobrazuje živý video-stream zo všetkých pripojených kamier. Ak je to potrebné, operátor je schopný kontinuálne sledovať všetky udalosti v monitorovanej oblasti v reálnom čase.

Nepretržité nahrávanie videa a záznam teplotných dát

Systém v režime sledovania vykonáva kontinuálny záznam video-streamu a teplotných dát. Nahraté video a zaznamenané teplotné dáta umožňujú retrospektívnu analýzu udalostí, ktoré nastali v monitorovanej oblasti v predošlom období.

Retrospektívna analýza udalostí

Systém poskytuje pokročilú analýzu vzniknutých udalostí. Analýza sa vykonáva zo zaznamenaných obrazových a teplotných údajov troma spôsobmi:

 • vizuálne - prehrávanie záznamov (termovízne video)
 • graficky - graf znázorňuje časový priebeh zmeny teploty pozorovaného objektu
 • súbežne - vizuálne aj graficky

Obrazovka softvéru Thermal Fire Guard

Kľúčové vlastnosti systému:

 • možnosť pripojenia neobmedzeného počtu termovíznych kamier (Ethernet)
 • multizobrazenie (režimy zobrazenia 1x1, 2x2, 3x3)
 • nastavenie podmienok alarmu
 • správa alarmov - vyhodnotenie a indikácia teplotných udalostí
 • priebežné zapisovanie udalostí do logov
 • prehrávanie záznamov (termovízne video)
 • rýchle vyhľadávanie video sekvencií podľa dátumu a času, alebo záznamu udalosti
 • pokročilá termálna a videoanalýza zaznamenaných udalostí
 • export protokolu (analýza udalosti)
 • export vybranej videosekvencie na CD, DVD, alebo USB flash disk
 • automatická 24/7 prevádzka (nevyžaduje operátora)
 • intuitívne a užívateľsky príjemné ovládanie

Aplikácie:

Exteriér a interiér

 • hrady, zámky a iné historické budovy
 • hodnotné lesné oblasti
 • letiská a hangáre
 • sklady uhlia a dreva
 • sklady a distribúcia ropných produktov
 • sklady a distribúcia plynu
 • sklady horľavých a výbušných látok

 • chemický a petrochemický priemysel
 • drevospracujúci priemysel
 • elektrárne a teplárne
 • spaľovne a skládky pevného odpadu
 • železiarsky a oceliarsky priemysel
 • významné vojenské objekty
 • ďalšie

Ponúkame tiež riešenia pre špeciálne aplikácie

výbušné prostredievo výbušnom prostredí rádioaktívne prostrediev rádioaktívnom prostredí

Kompatibilné termovízne kamery

FLIR A300, A310, A300f, A310f, A310Ex, Ahlberg IR200, IR300

FLIR A310

FLIR A310 f

FLIR A310 pt

FLIR G300 a

FLIR A6604

FLIR A310 ex

 

Prevencia je lacnejšia ako škody spôsobené ohňom!

 

 

Potrebujete viac informácií o systéme Thermal Fire Guard? Kontaktujte nás!

Thermal Systems - špičkové riešenia

Plettac Systems

Spoločnosť Thermal Systems vyvíja a dodáva aplikačný softvér využívajúci špecifické vlastnosti termovíznych a termografických kamier. Softvér je určený predovšetkým pre protipožiarnu prevenciu a detekciu, priemysel, výskum a vývoj, ochranu a bezpečnosť.

Thermal Systems je členom skupiny Plettac Systems.

Kontakt

 Plettac Systems s.r.o.
 Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 +421 43 3211 441
 +421 43 5320 446
Špeciálne kamerové systémy

Thermal Systems je členom skupiny Plettac Systems. Pozrite si našu kompletnú ponuku na www.plettac.sk.

Plettac Systems - kamery pre špeciálne systémy