Thermal Analysis

Systém Thermal Analysis prináša do termografie nový rozmer – ČAS!

Thermal AnalysisSystém Thermal Analysis umožňuje nový pohľad na priebeh termodynamických javov a procesov, ku ktorým dochádza na povrchu sledovaného objektu v reálnom čase. Systém je založený na kombinácii termovíznych kamier a inteligentného softvéru, ktorý umožňuje vykonávať pokročilú analýzu zosnímaného infračerveného videa a zaznamenaných teplotných dát.

Všetko môžete vidieť a merať v nepretržitom pohybe - v reálnom čase!

Kľúčové vlastnosti systému Thermal Analysis:

 • vizualizácia priebehu teploty - teplotný graf
 • nepretržitý záznam infračerveného videa a nameraných teplotných dát
 • pokročilá post-analýza zaznamenaného infračerveného videa a teplotných dát
 • prehrávanie infračerveného videa synchronizované s teplotným grafom

Thermal Analysis dokáže u sledovaného objektu zobraziť časovú zmenu teplotných polí a v pohybe vykresliť dynamiku prestupov, rozptylov a únikov tepla, kolísanie teploty a množstvo ďalších faktorov. Kombinácia zobrazenia nameranej teploty a vizualizácie napomáha k podstatne lepšiemu pochopeniu skúmaného teplotného javu.

Všetko v pohybe a s presnými teplotnými údajmi.

Popis systému

Monitorovanie v reálnom čase

Monitorovanie v reálnom čase

Po spustení funkcie monitorovania je sledovaný objekt monitorovaný termografickými kamerami v reálnom čase. Kamera poskytuje infračervené video a taktiež komplexné teplotné dáta sledovaného objektu, ktoré sú plynule prenášané do centrálneho riadiaceho systému. Tu sú všetky informácie pomocou inteligentného softvéru priebežne spracované a vyhodnotené. Systém Thermal Analysis disponuje pokročilými funkciami detekcie. Ak systém detekuje nežiaduce teplotné zmeny sledovaného objektu (prekročenie nastavenej teploty, akcelerácia teploty), systém automaticky upozorní operátora alebo vyšle príkaz pre nadradený riadiaci systém.

Post-analýza teplotných zmien

Post-analýza teplotných zmien

Systém je schopný robiť pokročilú post-analýzu tepelotných javov a procesov. Užívateľské rozhranie umožňuje komplexnú správu a nastavenie funkcií analýzy. Analýza sa vykonáva zo zaznamenaného infračerveného videa a teplotných dát, ktoré umožňujú zobrazenie presného priebehu teplotných zmien pozorovaného objektu vo zvolenom časovom intervale. Jedným z výstupov post-analýzy je časový graf, ktorý zobrazuje priebeh zmien teploty vo vybraných obrazových bodoch (vo vybranej časti sledovaného objektu). Možné je postupne analyzovať teplotný priebeh ktorýchkoľvek obrazových bodov z pripojenej termovíznej kamery a výsledky vzájomne porovnať.

Systém analyzuje časový priebeh teplotných zmien tromi spôsobmi:

 • vizuálne - prehrávanie záznamov (infračervené video)
 • graficky - graf znázorňuje časový priebeh zmeny teploty pozorovaného objektu
 • súbežne - vizuálne aj graficky

Veľkou výhodou systému Thermal Analysis je perfektná vizualizácia priebehu teplôt - prehrávanie infračerveného videa synchronizovane s grafom časového priebehu zmien teploty.

Kľúčové vlastnosti systému:

 • možnosť pripojenia 1 až 4 termovíznych kamier (súčasne)
 • rozsah merania od -20 °C do + 350 °C (na vyžiadanie až 1200 °C)*
 • komplexné nastavenie podmienok alarmu
 • vizualizácia povrchovej teploty objektu v reálnom čase
 • dlhodobý záznam infračerveného videa a teplotných dát
 • priebežné zapisovanie udalostí do logov
 • možnosť pripojenia externého teplotného senzora
 • multizobrazenie (režimy zobrazenia 1x1, 2x2)
 • graf vývoja teploty sledovaného objektu v reálnom čase

 • rýchle vyhľadávanie video sekvencií podľa dátumu, času alebo zápisu udalosti
 • pokročilá post-analýza teploty a infračerveného videa
 • široký časový rozsah záznamu a post-analýzy (1 minúta až niekoľko mesiacov)
 • vizualizácia teplotných zmien – zrýchlené prehrávanie infračerveného videa
 • export meracieho protokolu (graf, infračervený obrázok, teplotné údaje)
 • export vybranej videosekvencie na CD, DVD, alebo USB flash disk
 • automatická 24/7 prevádzka (nevyžaduje operátora)
 • možnosť prepojenia s iným riadiacim systémom
 • intuitívne a užívateľsky príjemné ovládanie

Aplikácie:

Systém Thermal Analysis umožňuje inžinierom vidieť a presne zmerať, čo sa stalo a ako sa vyvíjala teplota vo zvolenom časovom období na povrchu sledovaného objektu. Dokáže u sledovaného objektu zobraziť časovú zmenu teplotných polí a v pohybe vykresliť dynamiku prestupov, rozptylov a únikov tepla, kolísanie teploty a množstvo ďalších faktorov – všetko v nepretržitom pohybe - v reálnom čase!

A. Krátke tepelné procesy (niekoľko minút)

Thermal imageThermal imageThermal image

B. Stredne dlhé tepelné procesy (niekoľko minút až hodín)

Thermal imageThermal imageThermal image

C. Dlhé tepelné procesy (niekoľko dní až týždňov alebo mesiacov)

Thermal imageThermal imageThermal image

Thermal Analysis je ideálnym nástrojom všade tam, kde je potrebná komplexná teplotná analýza objektu zložitého tvaru v kombinácii s jej komplikovaným časovým priebehom.

Vhodné metódy snímania teplotných javov vedú k správnemu pochopeniu príčin a dôsledkov teplotných zmien a v konečnom dôsledku napomáhajú k úspešným riešeniam. Termovízne systémy sú hojne používané po celom svete pre rôzne aplikácie ako napríklad v mikroelektronike, automobilovom priemysle, pri výrobe plastov, spracovaní papiera, pri výrobe spotrebného tovaru, v strojárskom priemysle, pri tepelnom spracovaní súčiastok, pri testovaní vo vývoji a výskume atď.

Príklady použitia

Testovanie

 • motory a pohony
 • mechanické súčiastky, stroje a zariadenia
 • elektronické komponenty a moduly
 • elektrické zariadenia
 • svetelné zdroje a osvetľovacie systémy
 • chladiace a klimatizačné zariadenia
 • chemické a biochemické procesy

Monitorovanie procesov

 • teplárne
 • vykurovacie a chladiace systémy
 • hutníctvo a tepelné spracovanie materiálov
 • chemický a petrochemický priemysel
 • potravinárska výroba
 • dlhodobé pozorovanie sopiek a iných prírodných úkazov
 • ďalšie

Kompatibilné termovízne kamery:

FLIR A300, A310, A300f, A310f, A310Ex, AHLBERG IR200, IR300

FLIR A310

FLIR A310 f

FLIR A310 pt

FLIR G300 a

FLIR A6604

FLIR A310 ex

 

Správna a rýchla identifikácia problému šetrí Váš čas a peniaze.

 

 

Potrebujete viac informácií o systéme Thermal Analysis? Kontaktujte nás!

Thermal Systems - špičkové riešenia

Plettac Systems

Spoločnosť Thermal Systems vyvíja a dodáva aplikačný softvér využívajúci špecifické vlastnosti termovíznych a termografických kamier. Softvér je určený predovšetkým pre protipožiarnu prevenciu a detekciu, priemysel, výskum a vývoj, ochranu a bezpečnosť.

Thermal Systems je členom skupiny Plettac Systems.

Kontakt

 Plettac Systems s.r.o.
 Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 +421 43 3211 441
 +421 43 5320 446
Špeciálne kamerové systémy

Thermal Systems je členom skupiny Plettac Systems. Pozrite si našu kompletnú ponuku na www.plettac.sk.

Plettac Systems - kamery pre špeciálne systémy